Personvernerklæring og informasjonskapsler

Det er viktig for Amina Charging AS (heretter "Amina Charging", "vi" eller "oss") at du som bruker av våre tjenester forstår hvordan vi behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og behandler personopplysningene dine, og hvilke rettigheter du har i henhold til norsk personvernforskrift, inkludert personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven (heretter "gjeldende personvernlovgivning") .

Personlig informasjon  

Med personopplysninger menes all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel navn, sted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å identifisere personen personopplysningene tilhører.  

Enhver operasjon eller et sett med operasjoner som utføres på personopplysninger anses som behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, organisering, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av disse.  

Amina Charging fungerer som behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger i forbindelse med å gi deg informasjon og tilby deg tjenester på vår nettside www.aminacharging.com (heretter kalt "tjenestene"), samt personopplysninger vi behandler for formålene. oppført nedenfor. Denne rollen innebærer først og fremst at Amina Charging er ansvarlig og må overholde de plikter som er fastsatt i gjeldende databeskyttelseslovgivning.

Når, hvorfor og hvilken type data samler vi inn?

Generelt samler vi inn og behandler dine personopplysninger for å kunne gi deg relevant informasjon knyttet til våre tjenester eller for å oppfylle eller kunne inngå en kontrakt med deg, inkludert som kreves av juridiske forpliktelser. Når du bruker nettsiden vår, abonnerer på vårt nyhetsbrev, fyller ut frivillige skjemaer utstedt av oss eller søker på en stilling hos oss, kan vi behandle følgende personopplysninger:

 • IP-adresse og informasjon om besøket ditt;  
 • Eventuelle kommentarer i kontaktskjemaet som besøkende;  
 • Kontaktinformasjon (som navn, telefonnummer og e-post);  
 • Arbeidssted, inkludert stilling og navn på firma;  
 • All kommunikasjon med oss;  
 • All informasjon om personlige preferanser som du velger å dele med oss; og  
 • All informasjon du velger å dele med oss angående Amina-produkter du har kjøpt.  

Vi samler inn og behandler disse personopplysningene for å kunne oppfylle kontraktsmessige forpliktelser med deg (ref. GDPR art. 6(1) letter b), på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke (ref. GDPR art. 6(1) letter a) , for å opprettholde vår legitime interesse i å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser med selskapet du opptrer på vegne av, for å opprettholde vår legitime interesse i å gi deg en best mulig opplevelse i forhold til vår nettsideinformasjon og leverte tjenester, og for å opprettholde vår legitime interesse i behandling av eventuelle rettskrav (ref. GDPR art. 6(1) bokstav f), samt for overholdelse av våre juridiske forpliktelser (ref. GDPR art. 6(1) bokstav c).

Generelt behandler vi ingen spesielle kategorier av personopplysninger om deg, slik som seksuell legning eller helseopplysninger. Videre behandler vi kun dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å utføre tjenestene våre eller andre kontraktsmessige forpliktelser, inkludert som kreves av juridiske forpliktelser, for å forfølge våre legitime interesser eller i den grad du har samtykket til enhver behandling.  

Nedenfor har vi listet opp alle de spesifikke måtene å samle inn personopplysninger fra deg på og hvilke kategorier av personopplysninger vi vanligvis behandler, samt rettsgrunnlaget for slik behandling.  

Nettsted

Vi samler inn viss informasjon fra datamaskinen eller internettforbindelsen din når du besøker nettstedet vårt og bruker våre digitale tjenester, for eksempel IP-adressen din, dato og klokkeslett for besøket, varigheten av besøket ditt, innholdet i forespørselen din (som det spesifikke nettstedet /side du besøker på nettstedet vårt), nettstedet du ble henvist fra, din internettleverandør, din nettlesertype og -versjon, samt operativsystemet ditt. 

Vi samler inn denne informasjonen for å opprettholde våre legitime interesser i å kunne vise nettstedet vårt til deg, måle og forbedre ytelsen til våre digitale kanaler, samt markedsføre våre produkter og tjenester (ref. GDPR art. 6(1) bokstav f) .  

Vennligst se mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler nedenfor, inkludert hvilke informasjonskapsler som krever ditt eksplisitte samtykke (ref. GDPR art. 6(1) bokstav a).

Kontaktskjema  

Hvis du kontakter oss med spørsmål eller forespørsler, enten ved å fylle ut vårt kontaktskjema eller på annen måte, gir du oss informasjon om deg selv og/eller din bedrift. Når vi gjør det, samler vi inn informasjonen du har gitt, for eksempel navn, firmanavn, e-postadresse, telefonnummer, posisjon i selskapet, din plassering, samt all annen informasjon du oppgir i skjemaet.  

Vi samler inn denne informasjonen for å kunne utføre kontrakten vår med deg eller selskapet du handler på vegne av (ref. GDPR art. 6(1) bokstav b eller f) eller for å opprettholde den legitime interessen vi har i å svare på dine forespørsler eller spørsmål (ref. GDPR art. 6(1) bokstav f).

Nyhetsbrev og andre markedsaktiviteter  

Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev, samler vi inn e-postadressen din. Hvis du er en eksisterende kunde eller bruker av Amina Charging, kan vi også sende deg nødvendig informasjon selv om du ikke uttrykkelig abonnerer på vårt nyhetsbrev.  

Det juridiske grunnlaget for å sende slike e-poster til våre eksisterende kunderelasjoner eller brukere er å opprettholde vår legitime interesse i å følge opp våre kunder ved å gi relevante nyheter og relevant informasjon om våre tjenester og produkter (ref. GDPR art. 6(1) letter. f, se også markedsføringsloven art. 15(3)). Hvis du ikke er en eksisterende kunde eller bruker, vil det juridiske grunnlaget for å sende slike e-poster være ditt eksplisitte samtykke (ref. GDPR art. 6(1) bokstav a). 

Alle som mottar informasjonselementene ovenfor kan enkelt melde seg av ved å bruke lenken som er inkludert i e-postene våre.  

Søke jobb hos oss

Når personopplysningene er samlet inn fra den registrerte:  

Du er velkommen til å søke på en stilling hos oss. Hvis du sender oss en jobbsøknad, enten direkte eller gjennom en leverandør, kan vi behandle følgende personopplysninger om deg:  

 • Grunnleggende informasjon: f.eks. navn, fødselsdato og nasjonalitet;  
 • Kontaktinformasjon: for eksempel din adresse, e-post og telefonnummer;  
 • Kvalifikasjoner: f.eks din CV, søknad, vitnemål og karakterutskrifter, språkkunnskaper, kurs, sertifiseringer og annen informasjon du gir oss i søknaden din eller intervjuer med oss;
 • Bakgrunnsinformasjon: for eksempel informasjon gitt til oss av dine referanser, som vi enten samler inn gjennom offisielle kilder eller gjennom referanser du gir oss; og  
 • Våre vurderinger: det vil si vurderinger og kommentarer vi kommer med i forhold til vår interne vurdering av søknaden din.  

Vi vil behandle personopplysninger om deg på grunnlag av GDPR art. 6(1) bokstav a) og/eller bokstav b), spesielt på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke til utvidet lagring av søknaden din og/eller for å kunne inngå en potensiell arbeidsavtale med deg. Vi vil slette informasjonen knyttet til søknaden din så snart den ikke lenger er relevant for dette formålet.

Når personopplysningene ikke er innhentet fra den registrerte:

Vi kan samle inn data i rekrutteringsprosesser fra tredjeparter, for eksempel Facebook, LinkedIn eller andre offentlige kilder. Dette omtales som "sourcing", og utføres manuelt av våre ansatte, eller automatisk gjennom aktuelle tjenester. I noen tilfeller kan nåværende ansatte anbefale potensielle rekrutteringskandidater. I disse tilfellene vil den potensielle rekrutteringskandidaten bli informert om at vi behandler dine personopplysninger (ref. GDPR art. 14), samt formålet med behandlingen. Vi kan behandle følgende personopplysninger om deg som er innhentet gjennom en tredjepart:

 • Grunnleggende informasjon: f.eks. navn, fødselsdato og nasjonalitet;  
 • Kontaktinformasjon: for eksempel din adresse, e-post og telefonnummer;  
 • Kvalifikasjoner: f.eks din CV, søknad, vitnemål og karakterutskrifter, språkkunnskaper, kurs, sertifiseringer og annen informasjon du gir oss i søknaden din eller intervjuer med oss;
 • Bakgrunnsinformasjon: for eksempel informasjon gitt til oss av dine referanser, som vi enten samler inn gjennom offisielle kilder eller gjennom referanser du gir oss; og  
 • Våre vurderinger: det vil si vurderinger og kommentarer vi kommer med i forhold til vår interne vurdering av søknaden din.  

Vi samler inn denne informasjonen på grunnlag av GDPR art. 6(1) bokstav b) og/eller bokstav f), spesielt for å kunne inngå en potensiell arbeidsavtale med deg og/eller opprettholde vår legitime interesse i å tilrettelegge og administrere rekruttering til vårt selskap. Vi vil slette informasjonen knyttet til søknaden din så snart den ikke lenger er relevant for dette formålet.  

Besøk på våre sosiale medier-sider

Når du besøker våre sosiale mediesider, som Facebook, LinkedIn og Instagram, vil leverandørene av sosiale medier samle inn og behandle dine personopplysninger og bruke informasjonskapsler. For informasjon om hvordan disse leverandørene bruker dine personopplysninger, anbefaler vi at du leser personvernreglene deres.  

Deler vi dine personopplysninger med tredjeparter?  

Vi vil ikke dele dine personopplysninger med andre med mindre du enten gir oss ditt samtykke til det (ref. GDRP art. 6(1) bokstav a), eller hvis vi har juridisk grunnlag for å dele dine data, f.eks. hvis det er nødvendig for å gi deg en kontraktsmessig tjeneste (ref. GDPR art. 6(1) bokstav b), hvis vi er lovpålagt å utlevere dine personopplysninger (ref. GDPR art. 6(1) letter c), eller det kan begrunnes på bakgrunn av vår legitime interesse i å gjøre det (ref. GDPR art. 6(1) bokstav f).  

Vi bruker rekrutteringstjenesten Teamtailor for å håndtere rekruttering og hjelpe oss i ansettelsesprosessen. Teamtailor har tilgang til dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for rekrutteringsprosessen, eller i den grad du selv har oppgitt personopplysningene gjennom tjenesten. Videre bruker vi HubSpot som en del av vår kundehåndtering. Informasjon vi mottar når du melder deg på vårt nyhetsbrev eller bruker kontaktskjemaet på siden vår, lagres i HubSpots systemer. Vi bruker Google Analytics til statistiske formål. Vennligst se mer informasjon om vår bruk av Google Analytics nedenfor under "Informasjonskapsler".  

Når vi bruker tredjeparts underleverandører eller tjenesteleverandører for å levere våre tjenester, vil vi ta passende juridiske forholdsregler og tilsvarende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning. Våre tjenesteleverandører kan være basert på steder over hele verden. Dette betyr at dine personopplysninger kan overføres utenfor EU/EØS. Hvis det er tilfellet, vil vi implementere passende sikkerhetstiltak i samsvar med kapittel fem i GDPR, for å beskytte personopplysningene dine i tilstrekkelig grad, for eksempel avtaler inkludert EU-standard kontraktuelle klausuler (SCC).  

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?  

Både våre databehandlere og vi har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå ved behandling av dine personopplysninger og for å forhindre tap eller ulovlig behandling (ref. GDPR art. 32). Slike tiltak er for eksempel interne rutiner, databehandlingsavtaler og IT-sikkerhetsprosedyrer for å verifisere tilgangsrettigheter. Vi vil også gjennomføre databeskyttelseskonsekvensvurderinger når det er sannsynlig at behandling av dataene dine kan resultere i en høy risiko med hensyn til dine rettigheter og friheter i forhold til dine personopplysninger.  

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på harddisken din og knyttet til nettleseren din, og som gir oss informasjon. De tjener til å gjøre våre netttjenester mer brukervennlige og effektive. Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å lagre dine nettstedpreferanser, bekjempe svindel og ulovlig aktivitet, analysere tjenestene våre, forbedre nettstedet vårt, lagre dine preferanser, vise deg annonser og andre markedsføringsannonser og for å oppfylle andre legitime formål. For disse formålene bruker vi nødvendige, funksjonelle og analytiske informasjonskapsler. Noen av disse informasjonskapslene er vedvarende, noe som betyr at de vil bli lagret på din elektroniske enhet når du forlater nettstedet vårt i en begrenset periode. For øktinformasjonskapsler slettes disse så snart du forlater nettsidene våre.

Vi bruker nødvendige informasjonskapsler for å opprettholde vår legitime interesse i å gi deg en funksjonell nettside (ref. GDPR art. 6(1) bokstav f). For alle andre informasjonskapsler ber vi om ditt eksplisitte samtykke (ref. GDPR art. 6(1) bokstav a). Du kan når som helst endre eller trekke tilbake ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler som ikke er nødvendige ved å endre nettleserinnstillingene.  

I denne lenken finner du en liste over aktive informasjonskapsler som brukes på nettstedet vårt, og deres formål.  

Vi bruker også Google Analytics til statistiske formål (ref. GDPR art. 6(1) bokstav f). Google Analytics setter informasjonskapsler for å evaluere din bruk av nettstedet og lage rapporter om nettstedaktivitet for oss. Disse rapportene inneholder informasjon om antall besøkende, hvilke nettsteder de besøker, hvor lenge et besøk varer, og så videre. Denne informasjonen kan gis til tredjeparter når Google Analytics er pålagt å gjøre det, eller i den grad tredjeparter behandler data. Google Analytics kan behandle personopplysninger på våre vegne kun etter dokumenterte instruksjoner fra Amina Charging, og i henhold til en databehandleravtale mellom Amina Charging og Google. Se Google Analytics sin personvernerklæring for mer informasjon.  

Statistikken over brukere og brukertrafikk brukes vanligvis i aggregert form, slik at statistikken ikke skal inneholde informasjon som kan knyttes direkte til deg som identifiserbar person.  

Hva er dine rettigheter?  

Du har flere rettigheter i henhold til gjeldende databeskyttelsesforskrifter. Vi har gitt en liste over rettighetene du kan utøve i forholdet ditt til oss som behandlingsansvarlig nedenfor. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss og vi vil svare på din henvendelse så snart som mulig, men senest en måned etter mottak av din henvendelse.  

 • Innsyn: Du har en generell rett til innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg.  
 • Retting og sletting: Du har en generell rett til å be om at vi skal rette eventuelle uriktige personopplysninger om deg og slette personopplysninger om deg. Vær oppmerksom på at personopplysninger som er essensielle for kundeforholdet til oss ikke kan slettes, med mindre du også uttrykkelig ber om å avslutte kundeforholdet med oss.  
 • Begrensning: Du har generell rett til å be oss om å stoppe («fryse») behandlingen av dine personopplysninger, f.eks. der du mener at vi behandler personopplysninger om deg ulovlig og du ikke ønsker at vi skal slette disse dataene iht. til våre rutiner for slik sletting inntil saken er avklart.  
 • Dataportabilitet: Du har en generell rett til å be om overføring av dine personopplysninger i et vanlig, maskinlesbart format.  
 • Innsigelse: Du har en generell rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg dersom dette er begrunnet i spesielle forhold fra din side.  
 • Rett til å klage: Dersom du ikke er enig i måten vi behandler personopplysningene dine på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet (i Nw.: Datatilsynet ). Vi ber deg kontakte oss på forhånd, slik at vi kan avklare eventuelle misforståelser.  
 • Trekk tilbake ditt samtykke: Hvis vår behandling av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst, uten å påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekkingen.

Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig for formålene nevnt i denne personvernerklæringen. Dette betyr at når vårt kundeforhold med deg avsluttes, vil vi slette dine personopplysninger så snart formålet vårt med å behandle slike data ikke lenger er relevant, med mindre vi er tvunget ved lov eller har annet rettslig grunnlag for å lagre disse dataene lenger.

Hvor lenge varer en informasjonskapsel og hvordan slettes den?

Hvor lenge informasjonskapsler lagres på enheten din kan variere. Lagringstiden regnes fra siste gang du besøkte nettsiden. Informasjonskapsler slettes enten automatisk etter bruk, eller når varigheten utløper. Du kan selv slå av og/eller slette informasjonskapsler i nettleseren din. På nettvett.no kan du se hvordan du gjør dette for de fleste nettlesere.

Informasjonskapsler som brukes

Her er en liste over informasjonskapslene vi bruker på aminacharging.com, hvorfor vi bruker dem og varigheten.

__hs_opt-out
Funksjonell
HubSpot
Amina
Brukes av popup-vinduet for personvern for å huske å ikke be om samtykke igjen.
2 år
__hs_testcookie
Funksjonell
HubSpot
Amina
Tester om den besøkende har aktivert informasjonskapsler.
økt
__hstc
Markedsføring
HubSpot
Amina
Hovedinformasjonskapselen for å spore besøkende. Inneholder informasjon som domene, første besøk, nåværende besøk og øktnummer (for hver økt).
2 år
hubspotutk
Markedsføring
HubSpot
Amina
Sett til å holde styr på en brukers identitet. Sendt til HubSpot ved utfylling av skjema for å slå sammen kontakter.
10 år
__hssc
Markedsføring
HubSpot
Amina
Hold oversikt over besøk. Brukes til å bestemme om øktnummer og besøkstid skal oppdateres. Inneholder domene, besøkte sider og starttid.
30 minutter
__hssrc
Markedsføring
HubSpot
Amina
Når HubSpot endrer øktinformasjonskapselen, settes også denne informasjonskapselen. Den er satt til 1 og brukes til å vurdere om brukeren har tilbakestilt nettleseren sin. Hvis denne informasjonskapselen ikke er til stede når HubSpot behandler informasjonskapsler, antar de at det er en ny økt.
økt
_cf_bm
Nødvendig
HubSpot
Amina
For å lese og filtrere henvendelser fra roboter
30 minutter
__cfduid
Statistikk
HubSpot
Amina
Brukes til å identifisere individuelle brukere bak en delt IP-adresse.
1 år
_ga
Statistikk
Google Analytics
Amina, team skredder
Brukes til å skille brukere fra hverandre.
2 år
_gid
Statistikk
Google Analytics
Amina, team skredder
Brukes til å skille brukere fra hverandre
24 timer
_gat
Statistikk
Google
Amina
Brukes til å kontrollere forespørselsfrekvensen.
1 minutt
_gac_<property-id>
Markedsføring
Google
Amina
Inneholder kampanjeinformasjon for brukeren. Er koblet til AdWords og måler om kampanjemålene nås.
90 dager
fr
Markedsføring
Facebook/Meta
Amina
Brukes til å tilpasse annonsering besøkende ser på Facebook basert på deres oppførsel på nettstedet.
økt
IDE
Markedsføring
Dobbeltklikk
Amina
Brukes til å tilpasse annonseringen besøkende ser i Googles annonseringsprodukter basert på deres oppførsel på nettstedet.
2 år
DSID
Markedsføring
Dobbeltklikk
Amina
Brukes til å lagre brukerpreferanser.
2 uker
NID
Funksjonell
Google
Amina
Husker brukerpreferanser, språk og filtreringsønsker.
6 måneder
ti
Funksjonell
Team skredder
Team skredder
Brukes til å se hvilke karrieresider du ser for å forstå hvordan karrierenettstedet brukes.
20 minutter
ti_session
Funksjonell
Team skredder
Team skredder
Brukes til å lagre konteksten til en bruker (f.eks. for å holde seg pålogget).
20 minutter
henvisning
Funksjonell
Team skredder
Team skredder
Brukes til å identifisere nettverkskoblingen som trafikken kommer gjennom.
20 minutter
t_ Cookie-tillatelser
Funksjonell
Team skredder
Team skredder
Brukes til å skjule samtykket hvis du har godtatt dette.
6 måneder
_fbp
Markedsføring
Facebook
Amina
Identifiserer nettlesere med det formål å levere annonser og analysetjenester.
3 måneder
_gcl_au
Markedsføring
Google
Amina
Støtter integrasjoner av en tredjeparts plattform på nettstedet for å levere målrettet annonsering.
3 måneder
c_user
Markedsføring
Facebook
Amina
Brukes til å identifisere brukere.
30 dager
datr
Markedsføring
Facebook
Amina
Brukes for å forhindre svindel.
2 år
dpr
Markedsføring
Facebook
Amina
Brukes til å forbedre opplevelsen basert på enhetsinnstilling.
7 dager
i_user
Markedsføring
Facebook
Amina
Brukes til å identifisere brukere.
1 år
sb
Markedsføring
Facebook
Amina
Brukes til å lagre nettleserinformasjon.
2 år
usidaa
Markedsføring
Facebook
Amina
Brukes til å skreddersy reklame til brukeren.
økt
xs
Markedsføring
Facebook
Amina
Brukes til å lagre en økt-ID.
3 måneder

Angående barns personopplysninger

Amina Charging ønsker ikke å samle inn eller på andre måter behandle personopplysninger om barn under 15 år. Hvis barn under 15 år av en eller annen grunn har gitt oss personopplysningene sine, vil vi slette personopplysningene så snart vi blir gjort oppmerksomme på situasjonen.  

Holder vi denne policyen oppdatert?  

Ja. Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil bli varslet hvis vi gjør noen vesentlige endringer. Den mest oppdaterte versjonen av vår personvernerklæring er tilgjengelig på nettstedet vårt.  

Hvordan kan du kontakte oss?  

Vennligst kontakt oss hvis du har spørsmål eller kommentarer eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter: contact@aminacharging.com.  

Adresse: Grenseveien 21, Sandnes
Grenseveien
21
4313, Sandnes
Norge

Org. nr.: 928 228 096
© 2023 Amina Distribution. Alle rettigheter forbeholdes.
Vi elsker bakverk og håper du også gjør det. Derfor har vi lyst til å gi deg noen cookies (av typen informasjonskapsler) – som takk for at du besøker nettsiden vår. Vi håper dette vil falle i smak. Vi ønsker virkelig å bli bedre kjent med deg og gjøre besøkene dine her best mulig. Og hvis du vil vite mer om cookiesene våre, ta en kikk på vår personvernerklæring.