Amina charge nettsteds vilkår for bruk

Disse brukervilkårene ble sist oppdatert: 13. september 2022

 1. GENERELLE BESTEMMELSER
 1. Takk for at du besøker nettstedet vårt. Vennligst les disse bruksvilkårene (heretter kalt " Vilkår for bruk ") sammen med vår personvernerklæring nøye, da de gjelder for din bruk av www.aminacharging.no, www.aminacharging.com og www.careers.aminacharging.com (sammen referert til som " Nettstedet "), og til ditt forhold til eieren av nettstedet: Amina Charging AS, Grenseveien 21, 4313 Sandnes, reg. Nei. 927 608 162 (heretter " Amina Charging ", " vi ", " vår " eller " oss ").
   
 1. Bruksvilkårene gjelder for din tilgang til og bruk av nettstedet. Ved å gå inn på og/eller bruke nettstedet godtar du å være bundet av disse bruksvilkårene. Hvis du er uenig i noen del av disse vilkårene for bruk, kan du ikke bruke nettstedet.  
 1. ENDRINGER I VILKÅRENE FOR BRUK
 1. Vi kan endre disse bruksvilkårene fra tid til annen, uavhengig av årsak, og slike modifikasjoner skal tre i kraft når vi legger ut de reviderte bruksvilkårene på nettstedet. Din fortsatte bruk av nettstedet etter publisering av endringer på nettstedet vil bety at du godtar og godtar endringene. Det er derfor viktig at du gjennomgår disse vilkårene for bruk regelmessig for å sikre at du er oppdatert om eventuelle endringer.  
 1. TILGANG TIL NETTSIDEN
 1. Tilgang til nettstedet gis på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til å, uansett årsak og til enhver tid, trekke tilbake, avslutte eller endre nettstedet uten varsel. Vi er ikke ansvarlige hvis nettstedet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig i det hele tatt eller for en gitt periode.  
 1. Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til hele eller deler av nettstedet til våre registrerte brukere.  
 1. INFORMASJON PÅ NETTSIDEN  
 1. Selv om Amina Charging gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen som er gitt på nettstedet er nøyaktig og oppdatert på publiseringstidspunktet, gir vi ingen garantier, betingelser eller representasjoner (uttrykkelig eller underforstått) angående pålitelighet, nøyaktighet og fullstendighet av denne informasjonen, inkludert at nettstedet er fri for feil og virus.  
 1. Amina Charging gir ingen løfter om at informasjon på denne nettsiden er passende eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor Norge. Tilgang til denne nettsiden fra territorier der innholdet er ulovlig eller ulovlig er forbudt. Hvis du velger å gå inn på denne siden fra steder utenfor Norge, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for å overholde lokale lover.  
 1. Du kan ikke bruke nettstedet, eller informasjon eller innhold gitt deri, til kommersiell bruk uten skriftlig forhåndssamtykke fra Amina Charging, og du er forpliktet til å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger og lisenser på nettstedet.
 1. For å forbedre nettstedet kan vi gjøre endringer på det. Vi forbeholder oss retten til, uten forvarsel, å foreta forbedringer, endringer, tillegg og fjerninger på Nettsiden som vi anser nødvendig.  
 1. PERSONVERN
 1. For informasjon om vår datapraksis, se vår personvernerklæring. Ved å bruke denne nettsiden godtar du at vi kan samle inn og bruke informasjonen din i samsvar med vår personvernerklæring.  
 1. IMMATERIELLE EIENDOMSRETTER
 1. Amina Charging beholder alle immaterielle og industrielle rettigheter til og til nettstedet og innholdet som vises der gjennom, i og til produktene våre, inkludert men ikke begrenset til alle rettigheter til varemerker, design, opphavsrett, visuell representasjon, utseende og følelse, programvare komponenter, produksjonsmetoder, knowhow, forretningshemmeligheter og lignende.  
 1. Ingen lisens under patenter, opphavsrettigheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter eid av Amina Charging er gitt til deg gjennom din bruk av nettstedet.  
 1. Du kan laste ned og skrive ut utdrag fra nettstedet for din egen, ikke-kommersielle bruk. Enhver annen bruk av nettstedet, inkludert reproduksjon, modifikasjon, distribusjon, overføring, republisering, visning eller presentasjon (inkludert «speiling») av innholdet på nettstedet er strengt forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Amina Charging.
 1. BRUKERKONTOER
 1. Nettstedet gjør det mulig å opprette brukerkontoer. Når du oppretter en konto hos oss, må du gi oss informasjon som til enhver tid er nøyaktig, fullstendig og oppdatert. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et brudd på disse vilkårene for bruk, som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av kontoen din. For informasjon om hvordan din personlige informasjon oppgitt i forhold til brukerkontoen din håndteres av oss, vennligst se vår personvernerklæring.  
 1. Vi forbeholder oss retten til å suspendere, avslutte eller deaktivere kontoen din eller tilgangen din til visse aspekter eller alle tjenestene som tilbys på nettstedet, etter eget skjønn, når som helst og uten varsel eller ansvar. Ved en slik suspensjon, deaktivering eller oppsigelse kan vi slette eller fjerne innholdet ditt og annen informasjon relatert til kontoen din.  
 1. Du er alene ansvarlig for å beskytte passordet som brukes for å få tilgang til kontoen din på nettstedet. Du samtykker i å ikke avsløre passordet ditt til noen tredjepart og må varsle oss umiddelbart etter at du blir oppmerksom på ethvert sikkerhetsbrudd eller uautorisert bruk av kontoen din. Videre er du eneansvarlig for alt innhold og informasjon du kan legge ut, laste opp eller på annen måte bidra med til nettstedet gjennom brukerkontoen din.    
 1. LENKER
 1. Nettstedet kan inneholde lenker til andre uavhengige tredjepartsnettsteder, gitt av oss kun for din bekvemmelighet (heretter kalt " Koblede nettsteder "). Bruken av koblede nettsteder er på brukerens egen risiko. Vi har ingen kontroll over innholdet på koblede nettsteder, og vi støtter heller ikke innholdet på slike koblede nettsteder, og påtar oss ikke noe ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til noen koblede nettsteder. Du erkjenner og godtar videre at Amina Charging ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruken av eller tilliten til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig. på eller gjennom eventuelle koblede nettsteder.
 1. Siden Amina Charging ikke er ansvarlig for håndteringen og personvernet til din personlige informasjon på lenkede sider, anbefaler vi derfor at du leser vilkårene og betingelsene som gjelder for din bruk av lenkede sider.  
 1. VIRUS, HACKING OG ANDRE BRUDD
 1. Du kan ikke misbruke nettstedet ved å introdusere virus, trojanere, dataormer, logiske bomber eller annet skadelig materiale på det, inkludert men ikke begrenset til å utføre "denial of service"-angrep mot nettstedet. Du kan ikke forsøke å få uautorisert tilgang til noen del eller funksjon på nettstedet, eller andre systemer eller nettverk koblet til nettstedet, eller til serveren der nettstedet er vert, eller til noen av tjenestene som tilbys på eller gjennom nettstedet. , ved hacking eller andre illegitime midler.
 1. Brudd på bestemmelse 9.1 i disse brukervilkårene kan utgjøre en straffbar handling. Vi vil rapportere ethvert slikt brudd til det relevante rettshåndhevelsesorganet, som vi vil samarbeide med for å avsløre identiteten din.
 1. ANSVARSBEGRENSNING
 1. I den utstrekning loven tillater, skal Amina Charging ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for tilfeldige, direkte, indirekte, eksemplariske, straffe- og/eller følgeskader, tapt fortjeneste og/eller skader som følge av bruk av og/eller manglende evne til å bruke nettstedet, informasjonen, tjenestene eller innholdet som tilbys der, selv om Amina Charging har blitt informert om muligheten for slike skader.  
 1. ANSVARSFRASKRIVELSER
 1. Amina Charging gjør sitt ytterste for å sikre at nettstedet er fullt operativt til enhver tid. Amina Charging gir imidlertid ingen garantier for at nettstedet eller noe innhold, tjeneste eller funksjon som tilbys der, er tilgjengelig uten forsinkelser, avbrudd, feil, eller vil gi spesifikke resultater. Amina Charging fraskriver seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert garantier for nøyaktighet, ikke-krenkelse, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål.
   
 1. Nettstedet og all informasjon som finnes der, er gitt på "SOM DEN ER"-basis. Amina Charging gir ingen garantier eller garantier av noe slag, i den grad loven tillater det.
 1. TILBAKEBRING
 1. Du tildeler alle rettigheter, tittel og interesse i enhver tilbakemelding du gir til Amina Charging. Hvis en slik tildeling av en eller annen grunn er ineffektiv, godtar du å gi Amina Charging en ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, royaltyfri, verdensomspennende rett og lisens til å bruke, reprodusere, avsløre, underlisensiere, distribuere, modifisere og utnytte slik tilbakemelding uten begrensning.
 1. DIVERSE  
 1. Hvis noen bestemmelse i disse bruksvilkårene skal holdes eller gjøres ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndheves, skal gyldigheten, lovligheten og håndhevbarheten til de gjenværende bestemmelsene ikke på noen måte påvirkes eller svekkes av dette.
 1. Disse bruksvilkårene skal være underlagt norsk lov. Hvis du har noen bekymring eller tvist angående bruken av nettstedet, godtar du først å prøve å løse tvisten uformelt ved å kontakte Amina. Enhver rettssak, handling eller prosedyre knyttet til disse bruksvilkårene eller bruken av nettstedet er under den eksklusive jurisdiksjonen til norske domstoler.  

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål eller forespørsler knyttet til vilkårene for bruk, kan du kontakte oss:  

 • Ved å besøke denne siden på nettstedet vårt: [LINK]
 • Ved å sende oss en e-post på contact@aminacharging.com

Adresse: Grenseveien 21, Sandnes
Grenseveien
21
4313, Sandnes
Norge

Org. nr.: 928 228 096
© 2023 Amina Distribution. Alle rettigheter forbeholdes.
Vi elsker bakverk og håper du også gjør det. Derfor har vi lyst til å gi deg noen cookies (av typen informasjonskapsler) – som takk for at du besøker nettsiden vår. Vi håper dette vil falle i smak. Vi ønsker virkelig å bli bedre kjent med deg og gjøre besøkene dine her best mulig. Og hvis du vil vite mer om cookiesene våre, ta en kikk på vår personvernerklæring.